Grundstoffernes oprindelse – Gymnasiebesøg - Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Gymnasiebesøg > Alle emner > Grundstofdannelse

03. maj 2014

Grundstoffernes oprindelse

Fire brintkerner omdannes til en heliumkerne i Solen

Dengang universet blev dannet for 13,8 milliarder år siden i Big Bang, blev der skabt brint (H) og helium (He) samt meget små mængder lithium, beryllium og bor. Alle de andre grundstoffer er dannet efter Big Bang i stjernernes indre ved fusion. Det afhænger af stjernens masse, hvilke grundstoffer, der kan skabes i den enkelte stjerne.

Det er grundstofdannelsen, der er energikilden bag Solens og stjernernes lys. I de hyppigste processer er nettoresultatet, at fire brintkerner omdannes til en heliumkerne.

Når 1kg brint omdannes, bliver der ikke helt et kg helium ud af det, men kun 993 gram. De sidste 7 gram udsendes som energi. Ved hjælp af Einsteins berømte ligning fra Relativitetsteorien:

E = m·c2E =m c ²


hvor E er energien, m er massen og c er lyshastigheden kan man regne ud, at omdannelse af ét kg brint til helium frigør over 6·1014J. Det svarer til afbrænding af 18 mio. L benzin. I Solens indre omdannes over 600 mio. tons brint i sekundet.

Forudsætninger: Fysik på A-niveau
Forskningsområde: Astronomi
Varighed: 1 time
Tidspunkter:
Hele året
Adresse: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø
Maksimalt deltagerantal: 30
Forberedelsesmateriale:
NBIs Videoer, foredrag mv. om emnet
Litteratur:
Undervisere: Johan Fynbo, jfynbo@dark-cosmology.dk, 3532 5983

Tilmeldingsformular >>