Naturlige og menneskeskabte klimaforandringer – Gymnasiebesøg - Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Gymnasiebesøg > Alle emner > Klimaforandringer

01. januar 2055

Naturlige og menneskeskabte klimaforandringer

Jordens klima har varieret voldsomt gennem 1 mio. år. I kilometer lange iskerner boret i indlandsisen i Grønland og i Antarktis kan man følge fortidens klima tilbage i tiden år for år.

Fortidens naturlige klimaændringer var meget voldsommere end tidligere antaget. Iskernerne viser meget tydeligt, at mængden af drivhusgasser i atmosfæren med industrialiseringen er kommet helt ud af balance i forhold til det naturlige niveau. I fremtiden kan vi derfor forvente højere globale temperaturer, forøget afsmeltning fra iskapperne og et stigende havniveau.

Besøget omfatter som regel rundvisning i fryserummet, hvor iskernerne opbevares.

Forudsætninger: Fysik på A-niveau
Forskningsområde:
Geofysik og klima
Varighed: 1 time
Tidspunkter:
Hele året
Adresse: Niels Bohr Institutet, Juliane Maries vej 30, 2100 København Ø
Maksimalt deltagerantal: 30
Forberedelsesmateriale:
Isarkiv.dk - et interaktivt website om iskerner
Litteratur:
Kontaktperson: Lone Holm Hansen, lone@nbi.dk2961 7693

Tilmeldingsformular >>