Undersøg det mindste og stærkeste – Gymnasiebesøg - Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Gymnasiebesøg > Alle emner > subatomar-3

03. marts 2090

Undersøg det mindste og stærkeste

En kollision mellem to brintkerner i ATLAS eksperimentet ved CERN, der muligvis har dannet en Higgs-partikel. (CERN)

Tag med forskere fra Niels Bohr Institutet på en rejse til de mindste bestanddele af stof! Opdag hvad vi kan lære fra kæmpe eksperimenter under jorden. Data fra disse eksperimenter er starten på en fascinerende rejse mod en bedre forståelse af verden. Lær hvad der sker 100 meter under jorden ved CERN (Den Europæiske Organisation for Kerneforskning). I Large Hadron Collider, som har en omkreds på 27 kilometer, kører eksperimenterne ALICE, ATLAS, CMS og LHCb. Her jagtes nye tilstande i stof, forklaringen på masse, eller måske ser vi helt nye fænomener, som f.eks. supersymmetri eller ekstra dimensioner.

Vær med til at se hvad der foregår under isen på Sydpolen, hvor en kubikkilometer is er blevet fyldt med detektorer for at måle på neutrioer. Neutrinoerne er de letteste elementar partikler, der normalt passere gennem alt uden at efterlade spor. I IceCube er det muligt at måle på de neutrinoer der fra tid til anden interagerer is isen, og det hjælper os med at forstå de mystiske partikler, samt den information de bringer til jorden om mørkt stof.

Du kan bidrage til forskningen og bruge de samme redskaber som forskerne til at prøve at analysere virkelige data fra eksperimenterne. Øvelsen tager omkring 60 minutter og består af en kort teoretisk indledning efterfulgt af øvelsen og af selve målingen. Tilsidst evaluerer og fortolker vi resultatet og sammenligner med forskernes resultater. Kan du genkende en Higgs-partikel i ATLAS eksperimentet? Kan du finde en strange-partikel i ALICE eksperimentet? Kan du genkende signalet fra en neutrino i IceCube? Eller opdage noget helt nyt?

Før øvelsen vil du hører lidt om partikel fysik generelt og mere specifikt om fysikken bag øvelsen. Hermed bliver forløbet et samlet hele af 3 timers varighed. Det afhænger af foredragsholderen om det bliver data fra ATLAS, ALICE eller IceCube eksperimentet som analyseres. Angiv venligst hvis der er en særlig præference.

Indgår som de tredje at en serie moduler om eksperimentel subatomar fysik. Indeholder foredragene  Universets mindste dele og stærkeste kræfterog Standardmodellens udforskning.

Forudsætninger: Fysik på A- eller B-niveau
Forskningsområde:
Partikelfysik
Varighed: 3-4 timer
Tidspunkter:
Hele året
Adresse: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø
Maksimalt deltagerantal: 30
Forberedelsesmateriale og
Litteratur:
Kontaktperson: Anette Møller-Uhl, uhl@nbi.ku.dk, 3532 5355

Tilmeldingsformular >>